شرایط و ضوابط فروشندگان

احتراما خواهشمند است جهت بهره مندی فروشگاه از مزایای پنل فروشندگان سایت نکات زیر را رعایت کنید:

 1. فقط سریال دستگاههایی که به مصرف کننده نهایی به فروش رسیده است با اطلاعات کاملا درست توسط فروشندگان فروشگاه در سیستم ثبت شود.
 2. در صورت ثبت اشتباه قیمت و یا اطلاعات مشتری توسط فروشنده در سایت، تمامی مسئولیت آن به عهده فروشگاه خواهد بود و هیچ اعتراضی مورد قبول نخواهد بود.
 3. حداقل امتیاز ثبت دستگاه مورد قبول برای محاسبه پاداش برای فروشندگان بصورت تارگت ماهانه برای هر گروه کالا در ابتدای ماه مشخص خواهد شد و مجموع نهایی امتیاز ماهانه کمتر از تارگت هر گروه کالا شامل محاسبه پاداش نخواهد بود.
 4. به هیچ وجه فروش به همکار در سایت ثبت نشود. در صورت مشاهده تخلف، دستگاه مربوطه حذف شده و چنانچه تخلفات ادامه پیدا کند فروشنده از برنامه فروش حذف شده و فروشگاه نیز به پاداش فروش نمیرسد.
 5. اعلام تغییر نام فروشنده در صورت قطع همکاری با فروشگاه از طریق تماس با شرکت رایان کاوه در اسرع وقت و ارسال درخواست از طریق ایمیل میبایست انجام پذیرد.
 6. در صورت عدم ثبت سریال به دلایل مختلف خواهشمند است این موضوع را از طریق ارسال تیکت اعتراض به ما اعلام کنید؛ در پیام تیکت خود شماره سریال و مشکل را نیز توضیح دهید.
 7. دستیابی به تارگت از طریق ثبت فروشنده در سایت بوده و در صورتی که در طول ماه دستگاه ها به طور کامل در سایت ثبت نشود تمامی مسئولیتها بر عهده فروشنده است.
 8. آخرین مهلت ثبت سریال در سایت آخرین روز ماه شمسی تا ساعت ۱۲ شب است و توجه ویژه داشته باشید از آن لحظه به بعد قادر به ثبت دستگاه مربوط به ماه گذشته نخواهید بود.
 9. ثبت کالا از طریق فروشنده به منزله تایید از سمت شرکت رایان کاوه نیست پس از بررسی کالا و تماس با مصرف کننده تایید نهایی صورت میپذیرد فروشنده جهت بررسی وضعیت فروش به صورت روزانه هفتگی ماهانه و دوره ای میتواند با مراجعه به سایت به طریقی که قبلا به وی اعلام شده است. مشاهده کند.
 10. هر دو تاریخ فاکتور و تاریخ ثبت دستگاه میبایست در ماه شمسی جاری باشد.
 11. کلیه قیمتها به ریال بوده و در صورت درج اشتباه قیمت تمامی مسئولیتها به عهده فروشنده است.
 12. برای ثبت در سایت وارد کردن کد ملی مصرف کننده الزامی نیست .